JTS-tenniskoulu (7-12 v)

JTS-TENNISKOULU 7-12 v.

Tenniskouluryhmät on tarkoitettu 7-12 v. lapsille. Ryhmät muodostetaan pelaajien pelitasojen mukaan iät huomioon ottaen. Tenniskoulutunneilla lapsilla on mahdollisuus harjoitella tenniksen lajitaitoja ja liikunnan yleistaitoja 1-3 harjoituskertana viikossa. Harjoittelu tenniskoulutunneilla tapahtuu yhden tunnin mittaisina harjoituksina 5-12 pelaajan ryhmissä.

Ohjeelliset tasoryhmät tenniskouluun:

  • PEHMIKSET: Ei aiempaa tai vähäinen pelikokemus (alle 1 v.) Harjoittelussa keskitytään tenniksen perustaitojen opettelemiseen sekä yleisliikuntataitojen kehittämiseen. Pelaaminen tapahtuu enimmäkseen minitenniskentällä ja pehmo- ja muita harjoituspalloja hyväksi käyttäen. Tenniksen ohella tuntiajasta noin puolet käytetään perusliikuntataitojen (kuten juokseminen, heittäminen, ketteryys ja yleismotoriset taidot yms.) kehittämiseen.
  • TAITAJAT: Pelaajalla parin vuoden pelikokemus (2-3 v.) ja peruslajitaidot hallussa. Harjoittelu keskittyy lajitaitojen kehittämiseen tasolle, joka mahdollistaa pelaamisen koko kentällä normaaleilla palloilla. Lajitaitojen ohella harjoitustunnit pitävät sisällään myös yleisliikuntataitojen kehittämistä.
  • PELURIT: Pelaajalla usean vuoden pelikokemus (yli 3 v.) ja lajitaidot hyvällä tasolla. Pelaaja pystyy pelaamaan koko kentällä kovilla palloilla ja harjoittelu tähtää siirtymiseen kilpavalmennukseen.