JTS-tenniskoulu (7–12-vuotiaat)

Tenniskouluryhmät on tarkoitettu 7–12-v. lapsille. Ryhmät muodostetaan pelaajien pelitasojen mukaan iät huomioon ottaen. Tenniskoulutunneilla lapsilla on mahdollisuus harjoitella tenniksen lajitaitoja ja liikunnan yleistaitoja 1–3 harjoituskertana viikossa. Harjoittelu tenniskoulutunneilla tapahtuu yhden tunnin mittaisina harjoituksina 5–12 pelaajan ryhmissä.

Ohjeelliset tasoryhmät tenniskouluun:

  • PEHMIKSET: Ei aiempaa tai vähäinen pelikokemus (alle 1 v.) Harjoittelussa keskitytään tenniksen perustaitojen opettelemiseen sekä yleisliikuntataitojen kehittämiseen. Pelaaminen tapahtuu enimmäkseen minitenniskentällä ja pehmo- ja muita harjoituspalloja hyväksi käyttäen. Tenniksen ohella tuntiajasta noin puolet käytetään perusliikuntataitojen (kuten juokseminen, heittäminen, ketteryys ja yleismotoriset taidot yms.) kehittämiseen.
  • TAITAJAT: Pelaajalla parin vuoden pelikokemus (2–3 v.) ja peruslajitaidot hallussa. Harjoittelu keskittyy lajitaitojen kehittämiseen tasolle, joka mahdollistaa pelaamisen koko kentällä normaaleilla palloilla. Lajitaitojen ohella harjoitustunnit pitävät sisällään myös yleisliikuntataitojen kehittämistä.
  • PELURIT: Pelaajalla usean vuoden pelikokemus (yli 3 v.) ja lajitaidot hyvällä tasolla. Pelaaja pystyy pelaamaan koko kentällä kovilla palloilla ja harjoittelu tähtää siirtymiseen kilpavalmennukseen.