JTS:n kevätkokous 2024

Kevätkokous pidettiin suunnitellusti 25.4. Kokouksen pöytäkirja on ladattavissa alta.

Kutsu JTS:n kevätkokoukseen

JTS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Buugi Liikuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa, 2. krs., torstaina 25.4. klo 18 alkaen. Tervetuloa!

Esityslista:

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
  7. Käsitellään johtokunnan esittämät(*) tai jäsenten 11§:n mukaisesti(**) vireille panemat muut asiat
  8. Päätetään kokous

(*) Kokouksessa esitellään vahvistettavaksi johtokunnan laatima muutos seuran toimintasääntöihin. Uusissa toimintasäännöissä (Liite) siirrytään yhden varsinaisen kokouksen malliin, hallituksen toimintakausi on asetettu kaksivuotiseksi, jäsenasioita on tarkennettu ja yleisiä asioita on päivitetty.

(**) 11§ "Asioista, joista jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta."

Terveisin JTS:n johtokunta, 25.3.2024