JTS:n arvot


Yhdenvertaisuus:

JTS:n toiminta-ajatus on tarjota valmennusta ja pelimahdollisuuksia tasa-arvoisesti kaikille tenniksestä kiinnostuneille lapsista aikuisiin ja harrastajista kilpapelaajiin – tenniksen yleissesura.

Hyvinvointi:

Tennis ja seuratoiminta tuottavat ja ylläpitävät jäsenten yleistä hyvinvointia. Pelaaminen edistää terveitä elintapoja liikuttaen monipuolisesti lapsia, nuoria, työikäisiä ja senioreita. Jäsentapahtumat ja aktiivinen yhteisönä toimiminen lisäävät sosiaalista hyvinvointia. Seura huolehtii, että omasta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on tunnistettu ja että toimintaympäristö on turvallinen.

Kehittyminen:

Seura pyrkii toiminnallaan pitämään olosuhteet tasokkaina ja kehittämään niitä. Pelikentät, fysiikka- ja sosiaalitilat sekä henkilöstöresurssit ovat jatkuvan tarkastelun alaisia. Valmennus perustuu tasonmukaisesti sopeutettuihin suunnitelmallisiin ratkaisuihin. Valmentajilla ja toimitsijoilla on mahdollisuudet kouluttautua säännöllisesti. Eri ikäiset kilpapelaajat saavat kehittymiseensä taktista, teknistä ja taloudellista tukea. Pelaajia kannustetaan myös säännölliseen joukkuemuotoiseen toimintaan.