Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

Et ole yksin

Jyväskylän Tennisseurassa ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä. Toivomme, että ilmoitat meille heti, jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä. Kuuntelemme ja otamme jokaisen huolen vakavasti. Jokaista huolta tai valitusta käsitellessä pidämme keskiössä jäsenten ja toimihenkilöiden hyvinvoinnin. Käsittelemme kaikki valitukset ennalta määrätyn prosessin mukaisesti. Kuulemme kaikkia osapuolia ennen kuin päätämme jatkotoimenpiteistä.JTS-hallitus

Ilkka 040 581 5921   Toni 0400 854 007   Pertti 0500 649 835
Samuli 050 511 5343   Tuomo 040 757 7692   Marko 040 218 5665


Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy askel askeleelta


Urheilijaa suojelevat rekrytointikäytänteet

Tarkistamme rikostaustan kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta. Huolehdimme, että työntekijät ja vapaaehtoiset tuntevat seuramme arvot ja säännöt sekä toimivat niiden mukaisesti.

Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen

Toimimme arvojen yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja kehittyminen mukaisesti. Olemme tarkastaneet seuramme säännöt ajan tasalle. Niissä on määritelty myös kurinpidolliset toimenpiteet. Jokaisen jäsenen velvollisuutena on tutustua seuramme sääntöihin. Yhteinen hyvinvointi on jokaisen asia!

Raportointitavat

Voit ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä valitsemallesi JTS:n hallituksen valtuutetulle. Kurinpidolliset päätökset tekee seuran hallitus ja tarvittaessa viranomainen. Meitä tulee aina informoida seurassa esiin tulevista väkivalta- tai häirintätapauksista. 

Ilmoituksen voi jättää myös:

Seuraaminen ja arviointi

Seuran hallitus sitoutuu kysymään jäsenten tyytyväisyyttä vuosittain. Arvioimme nykytilaa ja kehitysohjelmaamme palautteen pohjalta.